Hafız KETEBELİ

Tezhipli, "Besmele" H. 1442, Çerçeveli, Ketebeli, 13 x 29 cm.