Ketebesiz (Hilmi Karasakal)

Hüve'l-Baki ve Ruhuna Fatiha ibareleri ile mezar taşı istifi çalışılmış. 40 x 30 cm.