Ketebesiz (Alper Karaca) ; Şevki Efendi'den naklen, çift taraflı

Be, He ve Ha harfinin hurufatla birleşmesi, 63 x 18 cm.