Ketebesiz (Alper Karaca), çift taraflı

Rabbi Yessir, hurufat ve ibareler çalışılmış. 63 x 23 cm.