Ketebesiz (Alper Karaca)

"Halk İçinde muteber nesne yok" sözü ile Allah lafzı ve hurufat çalışılmış. 60 x 45 cm. (Haliyle)