Çeyiz İŞİ

"Kelime-i Tevhid" Sülüs kıta, çiçek buketleriyle tezhiplenmiş. Makine işi. 1960'lı yıllar, Çerçeveli, Ketebesiz, 55 x 44 cm.