Nimet KETEBELİ, Çeyiz İŞİ

"Envar-ı maarifle iden fikrini tenvir / Elbette olur, medh ile şayeste-i takdir" Kumaş üzerine iple işlenmiş, m.1938, Çerçeveli, Ketebeli, 41 x 62 cm.